Pelet od bukovog drveta
bukov pelet

Bukov pelet

Pelet proizvodimo od otpada pri proizvodnji tapaciranog nameštaja od drveta.

Pelet će vam zanačajno smanjiti troškove grejanja, smanjiti obaveze oko loženja i povećati vaš komfor.

Zašto je bolje izabrati bukov pelet za grejanje?

Proizvodnja peleta sve više raste, širom Evrope zgrade različitih veličina opremljene su za grejanje peletom. Upotreba peleta smanjuje “efekat staklene bašte” u atmosferi. Trenutno u Srbiji smo jedina kompanija koja ima bukov pelet premijum klase. Cena peleta po toni u Evropi za male korisnike kreće se od 150€ do 200€ potoni u zavisnosti od kvaliteta i proizvođača, a Evropa se najčešće snabdeva uvozom iz Rusije, Ukrajine i Belorusije.

Kakva je ušteda sa peletom?

Cena peleta ne zavisi od promene, rasta i pada cena fosilnih goriva. Za grejanje prirodnim gasom kuće i zadovoljavanje potreba za toplom vodom dostiže oko 6 ct/kWh to 200 m². Za grejanje doma te veličine peletom godišnje je potrebno 5 do 6 tona bukovog peleta.